Prowadzenie firmy wiąże się z szeregiem obowiązków – szeroko pojęta biurokracja, zatrudnianie pracowników, wiedza o działaniach konkurencji. To wszystko składa się  na dobrze prosperujący biznes. Jednym z ważniejszych elementów działania na rynku jest orientacja w sposobach działania kontrahentów oraz firm konkurencyjnych. Warto przed rozpoczęciem rozmów z przyszłym wspólnikiem dokonać rozeznania biznesowego i zdobyć wiedzę na temat jego działań. Wywiad gospodarczy, który proponuje Państwu agencja Detektyw Search jest skutecznym szeregiem działań, której celem jest wspomaganie działalności Państwa firmy. Odpowiednie działania pozwolą Państwu utrzymać dużą przewagę na tle konkurencji. Nasi detektywi są wyspecjalizowani w działaniach, które dadzą Państwu wiedzę i poczucie bezpieczeństwa. Posiadamy odpowiedni sprzęt, który może wykrywać podsłuchy, weryfikować obecnych oraz przyszłych kontrahentów i ich możliwości finansowe, kapitałowe, a także powiązania osobowe. 

Wywiad gospodarczy

Przed podjęciem decyzji o zawarciu współpracy z inna firmą, należy mieć pewność, że pieniądze, które inwestujemy nie zostaną skradzione lub źle wykorzystane. Wywiad gospodarczy obejmuje w szczególności.

 • ocena wiarygodności obecnych oraz potencjalnych partnerów biznesowych w celu ograniczenia ryzyka,
 • identyfikacja i analiza powiązań biznesowych osób i firm w celu wykrycia konfliktów interesów mogących być źródłem nadużyć i istotnych strat finansowych np. w obszarze zakupów,
 • identyfikacja potencjalnych pracowników, współpracowników i ekspertów branżowych oraz weryfikacja ich kwalifikacji i doświadczenia – w celu nawiązania lub zakończenia przez Klienta współpracy z tymi osobami.

Weryfikacja obecnych i nowych pracowników

Lojalność pracownika wobec firmy to złożona kwestia. Bardzo często zdarza się, że inaczej definiują ją pracodawcy, a inaczej zatrudnieni. Źle rozumiana może prowadzić do konfliktów albo nadużyć. Chcesz zatrudnić nowego pracownika? Albo sprawdzić lojalność i zaangażowanie już zatrudnionych? Może niepokoi Cię zachowanie pracowników? Oferujemy dyskretne i profesjonalne sprawdzenie osób, którym powierzasz obowiązki w firmie. Zbierzemy informacje o długach pracownika, przeanalizujemy przeszłość zawodową pracowników, potwierdzimy kompetencje, wyszukamy oraz sprawdzimy informacje o osobach ubiegających się o pracę w twojej firmie. Możemy również na Twoje życzenie przeprowadzić kontrolę pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim – sprawdzimy czy przebywający na L4 pracownik, nie wykonuje innych czynności zarobkowych, działających na twoja niekorzyść. Jeżeli podejrzewasz pracownika o działania na niekorzyść firmy oraz przekazywanie poufnych informacji konkurencji – prowadzimy dyskretna obserwację – analiza tego jak spędza czas, z kim i gdzie przebywa pozwoli na weryfikację podejrzeń.

Wykryj kradzież pracowników

Badania przeprowadzone w 2010 roku wśród firm funkcjonujących na 42 rynkach światowych w handlu detalicznym dostarczyły zaskakujących danych w kwestii strat ponoszonych przez przedsiębiorców:

 • 42,4% z tych strat wynikało z kradzieży dokonywanych przez klientów,
 • 35,3% z kradzieży dokonywanych przez pracowników,
 • 16,9 % z powodu błędów wewnętrznych,
 • 5,4% z powodu oszustw dostawców.

Do podstawowych uwarunkowań „sprzyjających” kradzieżom przez pracowników należą niewystarczający nadzór, niewdrożenie podstawowych mechanizmów kontroli finansowej, brak zaufania, błędy w procesie rekrutacji, niewłaściwa ilość pracowników, brak ustalonych zasad i procedur działania w najlepszym interesie firmy, brak jasnej struktury organizacyjnej, brak otwartych linii komunikacyjnych pomiędzy kierownictwem a pracownikami, i w wyniku tego brak znajomości pracowników, niewłaściwe zabezpieczenie aktywów.

Dlatego jeżeli obawiasz się kradzieży swojego mienia przez pracowników – trafiłeś do odpowiedniej agencji detektywistycznej, pomożemy Ci wykryć naruszenia, działania na Twoja szkodę, jak również pomóc w zapobieganiu takim działaniom poprzez odpowiednia rekrutacje i kontrole osób już zatrudnionych.

Nasza agencja detektywistyczna jest wstanie pomóc w:

 • weryfikacji kontrahenta,
 • weryfikacji pracownika – sprawdzenie kwalifikacji obecnych i przyszłych pracowników i ich życiorysów w tym historii zatrudnienia oraz uzyskanych
 • kwalifikacji,
 • śledztwach gospodarczych,
 • wykrywaniu podsłuchów i oprogramowania szpiegowskiego,
 • ustaleniach majątku,
 • wykrywaniu nieuczciwiej konkurencji,
 • audytach bezpieczeństwa wewnętrznego firmy,
 • bezprawnego wykorzystywania znaków towarowych i nazw przemysłowych,
 • sprawach windykacyjnych,
 • obserwacjach,
 • różnego rodzaju ekspertyzach.

Obawiasz się podsłuchu lub śledzenia twojej Firmy?

Bezpieczeństwo jest niezwykle ważnym elementem w funkcjonowaniu firm oraz biznesu, współczesne techniki podsłuchowe potrafią skutecznie zburzyć spokój i ład Twojej firmy, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oferujemy usługę wykrywania podsłuchów i lokalizatorów GPS. Realizujemy usługi takie jak wykrywanie i lokalizacja urządzeń podsłuchowych, analiza urządzeń mobilnym pod kątem wykrywania systemów inwigilacyjnych, zagłuszanie urządzeń podsłuchowych, audyt sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Wszystkie nasze działania mają na celu zabezpieczenie interesów prywatnych i biznesowych.

Agencja Detektyw Search pomoże Ci w każdym aspekcie prowadzenia Twojej firmy pod kątem uczciwości oraz lojalności. Nie czekaj, zgłoś się do nas już dziś – telefonicznie, mailowo oraz osobiście w naszym biurze w Poznaniu.