Profesjonalny prywatny detektyw zbiera informacje i dowody, korzystając ze swoich zasobów i narzędzi w ramach prawa. Jednak w wielu krajach prawo ogranicza korzystanie z takich źródeł i narzędzi, które mogą być pomocne w gromadzeniu odpowiednich danych dla sprawy. Dzieje się tak, ponieważ wydaje się być doskonałym sposobem na zebranie cennych danych. Ale w większości krajów podsłuchy są ściśle ograniczone. 

Prywatni detektywi są wykwalifikowani i odpowiednio przeszkoleni do wykrywania podsłuchów. Mają również doświadczenie w zakładaniu podsłuchów. W przeszłości, kiedy telefony stacjonarne były powszechne, podsłuchy oznaczały zmianę fizycznego okablowania telefonu w celu podsłuchiwania rozmowy. Nowoczesne podsłuchy oznaczają wykorzystanie takich technologii, które przechwytują urządzenia mobilne i wieże komórkowe. Organy ścigania mogą prowadzić podsłuchy, gdy nakaz sądowy udziela zgody lub nagrywa informatorów rządowych w celu rozwiązania sprawy. Prywatni detektywi mogą korzystać z komunikacji telefonicznej z pomocą organów ścigania lub ich źródeł, aby zebrać odpowiednie dane i informacje związane ze sprawą.

Rodzaje podsłuchów

Celowe podsłuchiwanie odnosi się do kogoś, kto celowo przechwytuje komunikację. Nieznajomość prawa nie może być wykorzystywana jako obrona, gdy jest naruszana. Podsłuchy prawne prowadzone przez agencję rządową są również nazywane „legalnym przechwytywaniem”. Pasywne podsłuchy monitorują lub rejestrują ruch rozmowy, podczas gdy aktywne podsłuchy zmieniają lub w inny sposób wpływają na niego. Podsłuchiwanie to po prostu słuchanie rozmów innych ludzi bez ich wiedzy. Zwykle nie jest zaangażowany żaden specjalny sprzęt ani nie jest konieczny, aby ktoś mógł podsłuchiwać rozmowę. W niektórych sytuacjach prywatni detektywi używają sprzętu wzmacniającego dźwięk, aby słuchać rozmów na odległość. 

Co powinni wiedzieć prywatni detektywi?

Prywatni detektywi muszą wiedzieć, że podsłuchy są nielegalne. Celowe wykorzystywanie technologii podsłuchów do przechwytywania komunikacji narusza prawo i pociąga za sobą konsekwencje. W przypadkach, gdy prywatny detektyw prowadzi kontr inwigilację, pomocne może być zrozumienie, jak wygląda i jak działa. Zrozumienie zastosowanej technologii pomoże śledczym odkryć dowody podsłuchów. Prywatni detektywi mogą używać elektronicznych wykrywaczy podsłuchów do skanowania w poszukiwaniu takich urządzeń. Zazwyczaj ludzie zatrudniają prywatnego detektywa do zbadania i zebrania danych lub informacji, które w przeciwnym razie byłyby trudne do zrobienia na własną rękę. Prywatni detektywi są ekspertami i mają doświadczenie w rozwiązywaniu takich przypadków i dysponują specjalnymi zasobami i narzędziami, które mogą być pomocne w gromadzeniu danych. W niektórych przypadkach muszą przeprowadzić sprawdzenie kogoś w tle. Narzędzia te pomagają im gromadzić informacje w zakresie prawa. 

Prywatni detektywi mogą nie mieć bezpośredniego dostępu do połączeń komórkowych lub wiadomości tekstowych. Mogą jednak nadal gromadzić poufne dane i informacje, korzystając ze swoich zasobów i narzędzi. Pomocna może być zmiana kierunku dochodzenia i rozwiązanie sprawy. Prywatni detektywi przeprowadzają kontrole przeszłości i nadzór, aby odkryć poufne informacje związane z historią rodziny, informacjami o narodzinach i zgonach, historią zawodową i osobistą oraz rejestrami karnymi. Historia w tle osoby może dostarczyć przydatnych informacji, które wiele mówią o tej osobie. Prywatni detektywi zapewniają zbieranie aktualnych i autentycznych informacji o osobie, wobec której prowadzone jest dochodzenie, z wiarygodnych źródeł. Zazwyczaj mają dostęp do bazy danych, która pomaga im zbierać informacje o każdej osobie, które nie są dostępne publicznie.